Wij bieden u
persoonlijke aandacht
in zakelijke dienstverlening.

Francken & Partner verleent diensten aan ondernemers in het midden en kleinbedrijf op het gebied van accountantswerk, belastingen, bedrijfseconomische en financiële adviezen, begeleiding bij bedrijfsoverdracht en administratieve dienstverlening.

accountancy belastingen advies bedrijfsoverdracht administratie
  • Accountants­werkzaam­heden

  • Belasting­aangiften en fiscale advisering

  • Bedrijfs­economische en financiële adviezen

  • Begeleiding bij bedrijfs­overdracht

  • Administratieve dienstverlening

Wij geloven in de kracht van het persoonlijk contact, omdat dat een schat aan informatie oplevert, die een advies of beslissing beter onderbouwt. Hoe wezenlijk zaken ook zijn, hoe hard de cijfers, uw persoonlijke verhaal achter deze feiten en cijfers is voor ons van doorslaggevend belang. Door goed naar u te luisteren en uw verhaal achter de cijfers juist te interpreteren, zijn wij in staat u met adviezen op maat, flexibel en resultaatgericht te helpen uw doelen te verwezenlijken.