Arbeidsrecht Actueel

Werkgever moet bewijzen dat het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst niet het gevolg was van ziekte

Omdat de kantonrechter van mening was dat een (sterk) vermoeden bestond dat een werkgever de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na het verstrijken van de overeengekomen duur niet had voortgezet … lees verder

Werkgever moet brief uit personeelsdossier verwijderen

De kantonrechter was van mening dat de werkgever ten onrechte had geoordeeld dat de werkneemster niet meewerkte aan de re-integratie en dat daarom ten onrechte ook de betaling van het loon was … lees verder

Werkgever moet loon tijdens ziekte betalen aan gedetineerde werknemer

Een werkgever moest aan een gedetineerde werknemer het loon tijdens ziekte doorbetalen, omdat de primaire reden van het niet kunnen werken niet de detentie, maar de ziekte was. Een … lees verder

Geen recht op loon tijdens ziekte ondanks deskundigenoordeel UWV waarin gesteld wordt dat de werknemer ziek was

Een werknemer die bij de kantonrechter loondoorbetaling tijdens ziekte vorderde, maar bij de dagvaarding niet het wettelijk verplichte deskundigenoordeel van het UWV had gevoegd, kreeg van de … lees verder

Werknemer is niet in dienst gekomen bij payrollbedrijf

Een werkneemster die door de werkgever niet goed was geïnformeerd over de overgang van de arbeidsovereenkomst naar een payrollbedrijf kon de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de … lees verder

De bovenstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten.