Arbeidsrecht Actueel

Werkgever mocht terbeschikkingstelling van auto van de zaak beëindigen

Een werkgever mocht de terbeschikkingstelling van een auto van de zaak beëindigen omdat het aantal per jaar te rijden zakelijke kilometers was gedaald en omdat de terbeschikkingstelling van de auto … lees verder

Zelfstandige maaltijdbezorgers zijn werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst

Ook in hoger beroep is geoordeeld dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo, met wie een overeenkomst van opdracht was gesloten, in feite werkzaam waren op basis van een arbeidsovereenkomst. Op … lees verder

Geen loon voor werknemer die weigert om een mondkapje te dragen

De werkgever die een werknemer op non-actief had gesteld omdat die weigerde tijdens het werk een mondkapje te dragen, hoefde aan die werknemer geen loon te betalen. Een werkgever exploiteert een … lees verder

Hoogste rechter toetst NOW aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Dat een startende ondernemer geen recht heeft op loonkostensubsidie omdat niet voldaan wordt aan de voorwaarden van de NOW, is volgens de Centrale Raad van Beroep in het betreffende geval niet in … lees verder

Werkgever moet arbeidsongeschikte werknemer informeren over gevolgen vermindering arbeidsomvang

Een arbeidsongeschikte werkneemster wilde vanwege haar ziekte minder uren per week gaan werken. De werkgever had daarmee ingestemd, zonder de werkneemster er op te wijzen dat zij zich ook … lees verder

De bovenstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten.