Arbeidsrecht Actueel

Teveel opgenomen vakantiedagen mogen niet worden verrekend met loon

Een werkgever mocht op de eindafrekening van de arbeidsovereenkomst niet een bedrag in mindering brengen wegens te veel opgenomen vakantiedagen. Door toe te staan dat de werkneemster veel meer … lees verder

Werkgever mag vasthouden aan studiekostenbeding omdat het gaat om een opleiding voor een beroepskwalificatie

Een werkgever mocht met een werknemer een studiekostenovereenkomst sluiten die de werknemer onder voorwaarden verplichtte tot terugbetaling van de studiekosten, omdat het niet ging om een opleiding … lees verder

Geen vermeerdering arbeidsduur om gebruik te maken van regeling tot vervroegde uittreding

Een werkgever hoefde het verzoek van een werknemer tot vermeerdering van arbeidsduur niet te honoreren, omdat dit verzoek alleen werd gedaan om vervolgens op fulltime basis gebruik te maken van een … lees verder

Verstoorde arbeidsverhouding wegens schending re-integratieverplichtingen door werkgever

Een werkgever moest aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer een hoge ontslagvergoeding betalen omdat de werkgever langdurig had nagelaten om serieus werk te maken van de verplichting om … lees verder

Loonstop voor zieke werknemer die gesprek met werkgever weigert

Een arbeidsongeschikte werkneemster die vanwege een conflict met de werkgever geen contact met de werkgever wilde onderhouden omdat zij stelde daartoe niet in staat te zijn, had geen recht op loon. … lees verder

De bovenstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten.