Arbeidsrecht Actueel

Berekening van de hoogte van de transitievergoeding bij structureel overwerk

Het UWV had de hoogte van de te compenseren transitievergoeding onjuist berekend door bij een vrachtwagenchauffeur die structureel overwerkte uit te gaan van een vast overeengekomen aantal uren en … lees verder

Frauderende werknemer moet hoge schadevergoeding aan werkgever betalen

Omdat sprake was van opzet mocht een werkgever de schade die cliënten van de werkgever hadden geleden door fraude van een werknemer, op die werknemer verhalen. Bij een onderneming die voor … lees verder

Loondoorbetaling tijdens ziekte aan een werknemer met twee dienstverbanden

Een werkgever werd door de kantonrechter veroordeeld tot betaling van loon tijdens ziekte gedurende het gemiddelde aantal uren dat de werkneemster in 2019 en 2020 had gewerkt (16,9 uur per week), … lees verder

Geen ontslag op staande voet na uitbarsting en uitschelden van collega

Een werkgever mocht een werknemer die in een uitbarsting een collega had uitgescholden niet op staande voet ontslaan, omdat hij de werknemer bij eerdere soortgelijke gelegenheden niet schriftelijk … lees verder

Ongeoorloofde afwezigheid is ernstig verwijtbaar gedrag

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met een werknemer die het in het computersysteem van de werkgever deed voorkomen alsof hij aan het werk was, maar in feite niet of nauwelijks werkte. … lees verder

De bovenstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten.