Arbeidsrecht Actueel

Beperking beroep op rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst na afwijzen van aanbod voor vaste arbeidsomvang

Een werknemer die tot twee maal toe een aanbod voor een vaste arbeidsomvang had afgewezen kon niet met een beroep op het rechtsvermoeden betreffende de omvang van de arbeidsduur alsnog met … lees verder

Werknemer moet door werkgever betaalde opleidingskosten bij uitdiensttreding terugbetalen

Omdat de opleiding niet noodzakelijk was voor de uitoefening van de functie van de werknemer moest een werknemer die de arbeidsovereenkomst had opgezegd, de door de werkgever betaalde studiekosten … lees verder

Werkgever aansprakelijk voor schade als gevolg van “long covid”

Een werkgever moest aan een verpleegkundige de schade vergoeden die deze verpleegkundige leed als gevolg van een coronabesmetting die zij tijdens haar werkzaamheden had opgelopen, omdat de werkgever … lees verder

Uitbetaling van vakantiedagen tijdens derde ziektejaar

Op grond van Europese jurisprudentie moet de uitbetaling van vakantiedagen plaatsvinden tegen het loon dat de werknemer zou hebben genoten als hij zou hebben gewerkt. Dat de werknemer geen loon zou … lees verder

Mondelinge arbeidsovereenkomst is arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd omdat schriftelijke opgave van de duur van de arbeidsovereenkomst ontbreekt

Een werkgever had aan een werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voorgelegd, maar de werknemer had die niet ondertekend. Toen daardoor een geschil ontstond over de vraag … lees verder

De bovenstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten.